ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

Niech lampka przy tabernakulum będzie nam gwiazdą prowadzącą do Słowa, które „stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas „(J 1, 14). Obyśmy w niepozornej okruszynie Eucharystycznego Chleba potrafili dostrzec ukrytego Boga i jak mędrcy z wiarą i miłością oddać Mu pokłon. Niechaj tegoroczne przeżywanie Misterium Wcielenia pomoże nam mocniej uwierzyć „w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29).

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy