ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

W jednej z pieśni śpiewamy: "O św. Klaro bądź zawsze nam Matką, Patronką, wiedź nas do niebios bram". Słowa te są dla nas zawsze aktualne, nie tylko w liturgiczną uroczystość Asyskiej Świętej, choć dzisiaj wybrzmiewają mocniej. Pan dał nam św. Klarę jako matkę i mistrzynię na drodze powołania, jako niedościgły ideał i wzór w naszej życiowej wędrówce, "zwierciadło", w którym codziennie mamy się przeglądać.

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy