ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

W naszej duchowej drodze do Boga kroczymy śladami, które już wcześniej zostawili nam nasi święci Patronowie: św. Franciszek i św. Klara z Asyżu oraz wielu ich naśladowców. Franciszkańska formacja ma doprowadzić nas do całkowitego przemienienia się w Jezusa, by stać się na Jego obraz, by myśleć jak On, czuć jak On i pełnić Jego czyny. Święci uczą nas swoim słowem i przykładem, wychowują do życia pełnego i zintegrowanego.

Nasze życie toczy się wokół Eucharystii, ona jest sercem naszej wspólnoty, centrum naszego świata. Od św. Franciszka i św. Klary uczymy się każdego dnia coraz większej miłości i czci dla Jezusa ukrytego w Hostii. Syntezą naszego powołania  jest Msza św. Uczestnicząc w niej sławimy Pana i za wszystko składamy Mu dziękczynienie.

Eucharystia pochodzi od greckiego słowa eucharistien, co oznacza składać dzięki. Duchowość eucharystyczna jest zatem duchowością dziękczynienia. My - siostry, za przykładem Jezusa, który składa swemu Ojcu nieustanne dziękczynienie, na wzór Maryi śpiewającej "Wielbi dusza moja Pana", a także zgodnie z wolą założycieli naszego zakonu, adorację odprawiamy w duchu wieczystego dziękczynienia. Nasza założycielka – Matka Maria od św. Klary Bouillevaux, poruszona ewangeliczną sceną o uzdrowieniu 10 trędowatych, otrzymała szczególne natchnienie, by eucharystyczną adorację przeżywać właśnie w duchu dziękczynienia, stąd charyzmat naszego zgromadzenia zawiera się w haśle: „Bogu niech będą dzięki przez Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie”.

Jezus stał się dla nas “Więźniem miłości” pozostając z nami w Sakramencie Eucharystii, dlatego my odpowiadając na Jego miłość, aby pełniej zrealizować swoje powołanie, zachowujemy klauzurę papieską. Krata i mur są tylko symbolami naszego fizycznego oddzielenia od świata, nie jest to jednak oddzielenie duchowe. Nasze serca są otwarte na cierpienia i troski Kościoła i ludzi żyjących na całym świecie.

Św. papież Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia pisał: "Jeśli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem i Eucharystią, w całym jej bogactwie, nie możemy zapomnieć o Maryi, Matce i Wzorze Kościoła. (…) Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół patrząc na Maryję, jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy". Przekonane o tym do głębi, kochamy i czcimy Maryję, która jako prawdziwa Niewiasta Eucharystii i Matka Bożego Ciała jest dla nas niedościgłym wzorem adoratorki.

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy