ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

Zmiana ubioru jest publicznym wyrazem przemiany życia. Podczas obłóczyn „zwlekamy z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a przyoblekamy się w nowego, stworzonego na obraz Boga”. Nasz strój zakonny jest zatem dla nas i dla świata znakiem życia całkowicie poświęconego Panu.

Praca jest powołaniem: "Czyńcie sobie ziemię poddaną" (Rdz 1,28) i jako taka stanowi dar wyróżniający człowieka od reszty stworzeń. Ma ona wymiar sakralny, ponieważ pracując włączamy się w Chrystusowe dzieło przemiany świata. Św. Franciszek i św. Klara nazywali zdolność do pracy "darem i łaską" i często mówili o jej potrzebie podkreślając, że praca wiąże się bardzo ściśle z ubóstwem i zabezpiecza przed lenistwem, które jest wrogiem duszy.

Dzień rozpoczynamy modlitwą wspólnotową i indywidualną. Codzienna medytacja otwiera nas na Słowo Boże, które jest "lampą dla naszych stóp i światłem na naszej drodze". Ono prowadziło św. Franciszka i św. Klarę. Nasze franciszkańskie powołanie bierze początek z Ewangelii i zobowiązuje nas do wiernego jej zachowywania i życia zgodnie z jej duchem. Poprzez wierność codziennej medytacji Słowa Bożego pragniemy żyć coraz pełniej "według doskonałości Ewangelii świętej".


Mimo, iż wybieramy życie w odosobnieniu klauzury, nie jesteśmy jednak samotne. Czujemy się zaproszone przede wszystkim do głębokiej komunii z Trójjedynym Bogiem. Za radą św. Ojca naszego Franciszka staramy się "przygotowywać w sobie zawsze mieszkanie i miejsce pobytu Temu, który jest Panem Bogiem wszechmogącym, (...) Pasterzem i Biskupem dusz naszych".

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy