ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

Formacja kandydatek do życia zakonnego przebiega stopniowo. Zaczyna się od postulatu, trwa przez nowicjat, dopełniana jest w okresie ślubów czasowych, a doskonali się przez całe życie.

 

 

 

 

Postulat jest wstępnym etapem w procesie przygotowania kandydatki do życia zakonnego. W tym czasie ma ona sprawdzić swoje powołanie oraz przydatność do życia w naszej wspólnocie. Kandydatki muszą przedstawić:

  • - świadectwo chrztu i bierzmowania
  • - świadectwo zdrowia

W naszym zakonie postulat trwa jeden rok i kończy się przyjęciem habitu i nowego imienia podczas tzw. obłóczyn.

 

 

 

 

 

 

Nowicjat to czas bardziej intensywnego przygotowania do życia zakonnego, konsekrowanego w duchu rad ewangelicznych. To podstawowy okres formacji, jakby zakładanie fundamentów.

Jego zadaniem jest zapoznanie nowicjuszki z naszym sposobem życia i przygotowanie do świadomego złożenia ślubów: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.

Nowicjat trwa dwa lata. Pierwsze dwanaście miesięcy to tzw. rok kanoniczny nowicjatu.

Po zakończeniu próby nowicjackiej kandydatka aktem pierwszej profesji zobowiązuje się wobec Boga i Kościoła do zachowania rad ewangelicznych oraz Reguły, Konstytucji i innych norm zakonnych.

 

 

 

 

 

W okresie ślubów czasowych juniorystka kontynuuje pracę nad własną dojrzałością duchową i osobowościową, pełniej uczestniczy w odpowiedzialności za różne prace i obowiązki podejmowane we wspólnocie.

Śluby czasowe w naszym Zakonie składane są na jeden rok i przez okres pięciu lat co roku ponawiane. Okres junioratu przygotowuje młodą siostrę do całkowitego ofiarowania się Bogu poprzez śluby wieczyste.

Profesja wieczysta całkowicie łączy nas z Bogiem Ojcem w Chrystusie przez Ducha Świętego. Jej zewnątrznym znakiem jest obrączka.

Formacja podstawowa w naszym Zakonie trwa osiem lat i jest częścią formacji stałej, która trwa przez całe życie.

 

 

 

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy