Antyfony do św. Klary

I ANTYFONA

Witaj Matko pokorna, Służebnico Ukrzyżowanego, Klaro, przezacna Dziewico, wierna uczennico Franciszka świętego, spraw, abyśmy Twoimi śladami kroczyły wiernie do niebieskiej chwały.

K: Módl się za nami święta nasza Matko Klaro.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty blaskiem cnót świętej naszej Matki Klary, dodajesz świetności Kościołowi Świętemu i nowym potomstwem go uweselasz, spraw, abyśmy idąc jej śladami, zasłużyli sobie na uczestnictwo w jasności wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

II ANTYFONA

Święta nasza Matko Klaro, Niewiasto błogosławieństw, prawdziwie uboga w duchu, naucz nas ewangelicznej postawy wobec dóbr tego świata i ufnego zawierzenia Opatrzności Boga, Stwórcy i najlepszego Ojca.

K: O, Klaro wierna, Matko nasza.

W: Wejrzyj na córki Twoje pomocy proszące.

Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś św. Klarę do umiłowania ubóstwa, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha, zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

III ANTYFONA

Święta nasza Matko Klaro, Dziewico zapatrzona w Boskiego Oblubieńca, ucz nas, jak mamy przemieniać się w obraz Jego Bóstwa. Pomóż i nam zakosztować tej tajemnej słodyczy, którą jest On sam.

LUB

Witaj, Oblubienico Boga, Dziewico Święta, Roślinko Braci Mniejszych. Tyś czystości naczyniem, przewodniczką i wzorem sióstr. Przez Twe modlitwy, o Klaro, prowadź nas do Królestwa niebios.

K: Zwróć nasze serca do Jezusa Chrystusa.

W: Umiłowanego Zbawcy i Odkupiciela naszego.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że św. Klara Wśród niezliczonych dziewic zajaśniała niezwykłym blaskiem cnót; daj, abyśmy przez jej zasługi i wstawiennictwo, naśladowali świetlany przykład jej życia i dostąpili radosnego oglądania Twego Oblicza w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

IV ANTYFONA

Święta nasza Matko Klaro, Dziewico milczenia i Mistrzyni kontemplacji, wspomagaj nas w drodze do nieba, naucz nas słuchać Chrystusa, naszego Oblubieńca i jak Ty kontemplować oczyma serca Króla ubogiego i ukrzyżowanego.

LUB

Święta nasza Matko Klaro, Twoje życie ukryte, ubogie i pokorne, opromieniło Kościół wielkim blaskiem. Pomóż, abyśmy i my przynosiły obfite owoce świętości.

K: O najmilsza Matko Klaro, usłysz modlitwy nasze.

W: Okaż nam swoją miłość.

Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś św. Klarę do umiłowania ubóstwa, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha, zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

ANTYFONA NA ADWENT

Święta nasza Matko Klaro, Oblubienico zasłuchana i Mistrzyni kontemplacji, wspomagaj nas w drodze do nieba, naucz nas słuchać Chrystusa naszego Oblubieńca i jak Ty oczyma serca kontemplować ubóstwo położonego w żłobie i owiniętego w pieluszki.

K: O przedziwna pokoro, o zdumiewające ubóstwo!

W: Syn Najwyższego zstąpił w łono Maryi.

Módlmy się. Boże, któryś świętej Klarze, zasłuchanej w Twoje Słowo, dozwolił radować się kontemplacją Dzieciątka Jezus, daj i nam z wiarą i miłością wpatrywać się w Twojego Syna oraz oczekiwać Jego przyjścia przy końcu czasów. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

ANTYFONA NA WIELKI POST

Święta nasza Matko Klaro, naucz nas przyjmować każde cierpienie z miłością, abyśmy jak Ty chlubiły się w krzyżu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

K: Prowadź nas do naśladowania

W: Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego.

Módlmy się. Boże, któryś pociągnął świętą Klarę do umiłowania Chrystusa Ukrzyżowanego, daj nam kroczącym drogą pokuty, przez umiłowanie Ciebie i bliźniego dojść do oglądania Ciebie twarzą w twarz w chwale nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Skip to content