Czuwając z Melchiorem

W nocy z 20 na 21 września, dzięki życzliwości Księdza Dziekana Jerzego Musiałka, miałyśmy okazję modlić się przy relikwiach św. Melchiora Grodzieckiego. Święty ten peregrynuje w znaku swych relikwii po naszej diecezji bielsko-żywieckiej z racji 400. rocznicy jego śmierci. Święty Męczenniku módl się i za nami!

Skip to content