Litania wynagradzająca I

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

 

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie za nieskończoną miłość ku nam odbierający obojętność i lekceważenie – zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez nas znieważany

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wydawany na pastwę nienawiści Twoich nieprzyjaciół

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrażany

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez świętokradców sponiewierany i wzgardzony

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez wielu wybranych sług Twoich nie czczony

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie w wielu kościołach opuszczony i zapomniany

 

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.

 

Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu Miłości –  wynagradzamy Ci, Panie.

Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie

Za niegodne zachowanie w kościołach w Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie

Za nienawiść bezbożnych

Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa

Za oziębłość wielu Twoich dzieci

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Najświętszym Sakramencie

Za profanację Twoich świątyń

 

My grzeszni Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.

Abyś wszystkich wiernych głęboką czcią i gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu obdarzyć raczył

Abyś wszystkim świętokradcom znieważającym Najświętszy Sakrament łaski szczerego nawrócenia udzielić raczył

Abyś braciom odłączonym dostatecznego poznania tej Tajemnicy Miłości udzielić raczył

Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością do Najświętszego Sakramentu zapalić raczył

Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Komunii świętej zachęcić raczył

Abyś nas w godzinie śmierci tym Niebieskim Pokarmem posilić raczył

Abyś wynagrodzenie nasze łaskawie przyjąć raczył

 

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie – zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie – zlituj się nad nami.

 

K: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie

W: Na wieczne czasy niech nie ustanie.

 

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz obojętność, szyderstwa, świętokradztwa i wzgardę, którymi ludzie Cię obrażają, daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za tak liczne zniewagi szczerze przepraszali i wynagradzali za nie jak najgorętszą miłością i uwielbieniem. Dopomóż nam, Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej w Komunii świętej przyjmowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Skip to content