Modlitwa adoracyjna

O Sakramencie miłości, Hostio święta, Ofiaro zbawienia, Jezu najsłodszy! Bądź uwielbiony od wszelkiego stworzenia Więźniu miłości na naszych ołtarzach! Adoruję Cię z pokorą Boże ukryty pod postacią Chleba, Siło mej duszy!

WEZWANIA:

Jezu, Manno ukryta! Ty nas wzywasz do siebie mówiąc: “ Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię “. Adoruję Cię i wielbię…

– Ty jesteś Panem i Bogiem moim.

Jezu, Arko Przymierza! Ty wznosząc tron między nami, dajesz ojczyznę wygnań com, sierocie rodzinę a nieszczęśliwym pociechę. Adoruję Cię i wielbię…

Jezu, Źródło wody żywej, ochładzającej zemdlonego wędrowca, Kielichu, z którego czerpiemy uzdrowienie. Adoruję Cię i wielbię…

Jezu, Więźniu miłości, który nas Ciałem i Krwią Twoją posilasz! Ty Oświecasz ciemności naszego życia i skarbami niebieskimi nas darzysz. Adoruję Cię i wielbię…

Jezu, Chlebie Anielski, Wiatyku umierających! Ty konającym dajesz siły do wstąpienia na górę świętą, gdzie Boga oglądać będą. Adoruję Cię i wielbię…

Jezu, płodna Winnico! Ty wierzących w Ciebie napełniasz wszelkimi łaskami, by przynosili owoce świętości życia. Adoruję Cię i wielbię…

Jezu, Światłości niestworzona! Ty opromieniasz nasze serca światłem Twej miłości. Adoruję Cię i wielbię…

Jezu, Siło zwycięzców! Ty jesteś naszą mocą w trudach i przeciwnościach. Adoruję Cię i wielbię…

Jezu, ukrywający w Przenajświętszym Sakramencie chwałę i wielkość majestatu swego, adoruję Cię i wielbię…

Jezu, ukrywający w Przenajświętszym Sakramencie piękność i wszechmoc swoją, adoruję Cię i wielbię…

Jezu, ukrywający w Przenajświętszym Sakramencie Boskie i ludzkie życie swoje, adoruję Cię i wielbię…

Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie wyniszczony i upokorzony, adoruję Cię i wielbię…

Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie milczący i posłuszny, adoruję Cię i wielbię…

Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie samotny i opuszczony, adoruję Cię i wielbię…

Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie świętokradztwem znieważany, adoruję Cię i wielbię…

Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie niewdzięcznością raniony, adoruję Cię i wielbię…

Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, wraz z Najświętszą Maryją Panną adoruję Cię i wielbię…

Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, ze wszystkimi chórami Aniołów adoruję Cię i wielbię…

Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, ze wszystkimi Świętymi w niebie adoruję Cię i wielbię…

Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, z całym stworzeniem na ziemi adoruję Cię i wielbię…

Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, z całym Kościołem Świętym adoruję Cię i wielbię…

 

Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zlewający obfite łaski na dusze z miłością przychodzące do stóp Twoich, spraw, abyśmy zawsze z tego Ogniska miłości czerpali światło, siłę, łaskę i pociechę w trudach naszego życia, byśmy Cię wielbili i wysławiali teraz i na wieki wieków. Amen.

 

Skip to content