Modlitwa do Patronki Telewizji

Św. Klaro z Asyżu, kobieto nowa w Chrystusie – módl się za nami.

Św. Klaro z Asyżu, miłośniczko swego powołania,

Św. Klaro z Asyżu, bogata w przywilej ubóstwa,

Św. Klaro z Asyżu, gorliwie zachowująca Ewangelię Pana,

Św. Klaro z Asyżu, pocieszona przez Oblubieńca w chorobie,

Św. Klaro z Asyżu, słuchająca liturgii w kościele braci,

Św. Klaro z Asyżu, uczestnicząca w passze Bożego Narodzenia,

Św. Klaro z Asyżu, dzieląca doskonałą radość we wspólnocie i samotności,

Św. Klaro z Asyżu, przemieniona w kontemplacji,

Św. Klaro z Asyżu, patronująca telewizji: jej twórcom i pracownikom,

Św. Klaro z Asyżu, wstawiająca się za korzystających z telewizji,

Św. Klaro z Asyżu, słuchająca i widząca rzeczy dalekie i ostateczne,

 

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, który dałeś swemu Kościołowi klucze Królestwa niebieskiego, a w czasie dziejów wyznaczyłeś św. Klarę z Asyżu na patronkę telewizji, wysłuchaj nas, abyśmy umieli jak ona słuchać i patrzeć, a kontemplując Paschę i Narodzenie Twojego Syna tworzyli nową kulturę życia i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Skip to content