Modlitwa papieża Piusa XII

O najsłodszy Jezu,

ukryty pod Postaciami Eucharystycznymi,

wysłuchaj łaskawie nasze pokorne prośby,

przedstaw je przed tronem Najwyższego,

przyjmij łaskawie żarliwe pragnienia naszych serc.

Oświeć nasze umysły,

umacniaj naszą wolę,

odnawiaj naszą stałość

i rozpalaj w naszych sercach płomień świętego zapału,

abyśmy przekraczając naszą małość

i przeżywając wszelkie trudności,

składali hołd godny Twojej wielkości i Twojego majestatu,

bardziej właściwy naszym niepokojom i naszym świętym pragnieniom.

Amen.

Skip to content