O Józefie ukochany

Papież Franciszek powiedział: „Zachęcam […] do naśladowania św. Józefa, który żyjąc w konkrecie codzienności, umiał również wejść w tajemnicę adoracji Boga”. W miesiącu marcu, zwłaszcza w tym roku poświęconym szczególnie św. Józefowi, wraz z całym Kościołem chcemy wpatrywać się w niego jako wzór człowieka, który potrafił w milczeniu, codziennie, z uwagą i miłością wpatrywać się w Chleb Życia – Wcielonego Syna Bożego.

Skip to content