Wspominamy Jana Pawła II

Wraz z całym Kościołem świętujemy 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka Jana Pawła II. Przy tej okazji wspominamy jego relacje z naszą kęcką wspólnotą – wszelkie znaki jego pamięci o nas i wielkiej dobroci dla swoich „sąsiadek”, jak o nas mawiał.

 

Jedną z pamiątek po bliskim nam kardynale Wojtyle jest list, który skierował do nas z okazji setnej rocznicy zaszczepienia naszego zakonu na ziemiach polskich. Oto treść tego dokumentu:

 

Kraków, 27 IV 1972 r.

Drogie w Chrystusie Siostry,

Mija sto lat od dnia, gdy mała gromadka Waszych Sióstr przywędrowała z Francji na polską ziemię, by tu kłaść fundamenty pod Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Najświętszego Sakramentu. Przychodziły do ojczyzny z gorąco umiłowanym ideałem życia zakonnego, skupionego w stałej dziękczynnej adoracji u stóp Zbawiciela obecnego w Eucharystii.

Dzieło ich nie miało tu łatwych początków. Przerzucane w pierwszych latach z miejsca na miejsce, cierpliwie starały się znaleźć jakieś ustronie, w którym mogłyby wznieść Chrystusowi tron eucharystyczny, by z niego rozlewał strumienie łask, tak potrzebnych rozdartej zaborami naszej Ojczyźnie.

Rozwijającemu się w trudnościach dziełu Bóg przedziwnie jednak błogosławił. Ogrom tych błogosławieństw przepełnia dziś Wasze umysły i serca wdzięcznością dla Chrystusa za dobre ziarno pierwszych Waszych powołań zakonnych, które rzucił wówczas na podatny grunt polskich dusz. Owocuje ono po dzień dzisiejszy ładnym plonem serc, co ideały swych matek duchowych przejęły, rozniosły po wielu zakątkach Polski i za jej granice, ich ducha cichej, serafickiej ofiary, wyrosłej z ofiary Hostii najświętszej, oraz ciągłej modlitwy apostolskiej, mobilizującej wierzących w szeregi Straży Honorowej Chrystusa Eucharystycznego.

Z Waszymi przeżyciami wdzięczności dla Chrystusa łączę i moje za to, że także w Kościele Krakowskim raczył stworzyć przystań eucharystyczną dla dusz, które zawsze ochotnie „są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy” (Ap 8, 150).

Właśnie tym spotkaniom Waszym z Chrystusem Eucharystycznym pragnę polecić powierzoną mi owczarnię Bożą. Przeżywa ona obecnie 800-lecie sakry biskupiej swojego patrona św. Stanisława i w tym okresie podejmuje program odnowy duchowej. Wszystkim nam trzeba będzie wspólnym wysiłkiem przemyśleć, przemodlić i wprowadzić w życie na naszym terenie wskazania Soboru Watykańskiego II, które zalecają, by głoszenie i rozważanie Ewangelii prowadziło nas wszystkich do coraz głębszej i żywszej wiary i do wielbienia Boga per Jesum in Sanctisisima Eucharistia – jak to zgodnie z duchem soboru wyraża Wasze hasło zakonne.

Ufam, że pokaźny i stały wkład Waszych ofiar, modlitw, budującej otoczenie zakonności, przyczyni się wydatnie do ożywienia oraz wzrostu życia wewnętrznego Archidiecezji Krakowskiej, jej wierności Chrystusowi, Kościołowi i Ojcu Świętemu w dalszych stuleciach. W tym też duchu przesyłam z całego serca arcypasterskie błogosławieństwo.

Kard. Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski

Skip to content