Ave Maria

Stanisław Przepierski OP

 

Ave Maria!

Bądź błogosławiona Maryjo, Rodzicielko i Karmicielko Słowa,

Matko-Dziewico i Uczennico Syna.

Bądź błogosławiona, prowadzona przez Parakleta,

Niewiasto krocząca po skorpionach i wężach,

Winnico rozkrzewiająca Życie na pustyni,

Miłość w Kanie,

Wierność na Golgocie!

Bądź pozdrowiona Najłagodniejsza Owieczko,

rodząca Baranka.

W Twoich oczach jest wypełnienie wszystkich tęsknot Izraela

i nas pogan wracających do chwały.

W Twoich ustach jest najpiękniejsze Imię: „Jezus”!

W Twoich uszach jest całe Serce Prawdy

i wszystkie zefiry kontemplacji.

Uproś nam Komunię z Synem!

Skip to content