Elekcje

2 października 2023 r. odbyły się w naszej wspólnocie elekcje. W obecności delegata biskupiego o. Ezdrasza Biesoka OFM i skrutatorów ks. Czesława Chrząszcza i ks. Józefa Lacha SCJ, wybranymi zostały: s. M. Goretti Witos – ksieni, s. M. Franciszka Hajduk – wikaria i I radna, s. M. Maksymiliana Stachura – II radna, s. M. Laura Żyrek – III radna i s. M. Kamila Grabowska – IV radna. Na czas pełnionej posługi życzymy naszemu nowemu Zarządowi stałej asystencji Ducha Świętego!

Skip to content