Historia naszego domu

Kęcki klasztor założony został przez Matkę Marię od Najświętszego Serca Jezusa (Walentynę Łempicką) jako filia SS. Kapucynek. 9 czerwca 1880r. ks. bp Albin Dunajewski, ówczesny ordynariusz diecezji krakowskiej, udzielił pozwolenia na osiedlenie się sióstr w Kętach. W tym celu jeszcze w 1880 r. zakupiona została parcela z budynkiem starej poczty i przylegającym do niej małym domkiem. Rok później rozpoczęły się prace budowlane wg projektu inż. B. Margowskiego z Poznania. Istniejące zabudowania zostały rozbudowane i wyremontowane. Prostopadle do już istniejącego domu dobudowano również drugie skrzydło klasztoru.

13 lipca 1885 r. ks. Piotr Semenenko, generał Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, dokonał  poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę klasztornego kościoła. 26 czerwca 1890 r. ks. bp Dunajewski konsekrował dzwon, ufundowany przez kapucynów z Zakroczymia. 13 grudnia 1892 r. kęcki proboszcz ks. Maciej Warmuz poświęcił nowo powstałą świątynię i odprawił w niej pierwszą mszę św., zaś 10 września 1893 r. ks. kard. Albin Dunajewski dokonał jej konsekracji i nadał jej wezwanie Trójcy Przenajświętszej.

Pomimo wieloletnich starań, kapucynkom nie udało się uzyskać zatwierdzenia swego zgromadzenia w Galicji przez ówczesne władze. Kiedy w 1907r. siostry stanęły wobec groźby kasaty, zdecydowały się na połączenie z zakonem Franciszkanek Najświętszego Sakramentu ze Lwowa, zwanym dziś SS. Klaryskami od Wieczystej Adoracji. 15 czerwca 1909 r. Stolica Apostolska wyraziła zgodę na inkorporację. 10 stycznia 1910 r. w Kętach podpisany został akt unii, w wyniku którego kęckie kapucynki zaostały wcielone do zgromadzenia Franciszkanek Najświętszego Sakramentu.

Kościół klasztorny został przebudowany tak, by dostosować wnętrze do charyzmatu wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wyburzono ścianę za ołtarzem i w części centralnej ustawiono Tron Eucharystyczny.

Od strony południowej dobudowano też kaplicę pod wezwaniem Męki Pańskiej. 6. II. 1910 r. ks. bp Anatol Nowak dokonał uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu. Od tego dnia trwa w Kętach nieprzerwanie adoracja Jezusa ukrytego w białej Hostii. 30 sierpnia 1913 r. w klasztorze kęckim zaprowadzona została klauzura papieska.

Wojenne zawieruchy oszczędziły nasz klasztor. W styczniu 1947 r. jako wotum za szczęśliwe przetrwanie okresu okupacji niemieckiej siostry z Kęt założyły nowy dom w Słupsku.

21. XI. 1999 r. ks. bp T. Rakoczy ogłosił nasz kościół lokalnym Sanktuarium Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Skip to content