Nasza praca

Praca jest powołaniem: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28) i jako taka stanowi dar wyróżniający człowieka od reszty stworzeń. Ma ona wymiar sakralny, ponieważ pracując włączamy się w Chrystusowe dzieło przemiany świata. Św. Franciszek i św. Klara nazywali zdolność do pracy „darem i łaską” i często mówili o jej potrzebie podkreślając, że praca wiąże się bardzo ściśle z ubóstwem i zabezpiecza przed lenistwem, które jest wrogiem duszy.

W tym właśnie duchu podejmujemy wszelkie prace powierzone nam przez przełożoną. Są to przede wszystkim zwyczajne czynności, takie jak: pranie, sprzątanie, gotowanie, szycie, czy praca w ogrodzie. Niektóre nasze zajęcia, np. haft, są źródłem naszego utrzymania.

Każda siostra wzbogaca wspólnotę swoją osobą, wnosi w nią coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Na miarę naszych możliwości staramy się odkrywać i rozwijać dary i talenty, jakimi obdarzył nas Bóg i dzielić się nimi wzajemnie.

A wszystko to przyozdabiamy szczerą i dobrą intencją, z miłości ku Panu. Dla nas bowiem wszystko jest adoracją. Codziennie rano modlimy się do Boga Ojca słowami: „Ojcze, ofiaruję Ci wszystkie całodzienne prace i czynności moje … w duchu adoracji Przenajświętszego Sakramentu”.

Każda praca jest cząstką naszego życia modlitwy i nie powinna gasić jej ducha, ponieważ wszystkie sprawy doczesne mają być podporządkowane świętej modlitwie i pobożności.

Skip to content