ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

23 lutego nasza s. M. Paula od Jezusa Eucharystycznego oddała swe życie Jezusowi - Hostii już na wieki poprzez akt ślubów uroczystych. Ceremonii przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. Zbigniew Jurasz. Oblubienicę Eucharystycznego Baranka otaczamy naszą modlitwą!

W niedzielę 10 lutego została poświęcona nowa Droga Krzyżowa w kaplicy Męki Pańskiej, przylegającej do naszego kościoła. Fundatorami tych stacji pasyjnych rzeźbionych w drewnie są pochodzący z Kęt ks. Marcin Samek oraz Renata i Robert Samkowie z dziećmi. Niech rozważanie Męki Pańskiej zrodzi w nas błogosławione owoce!

24 stycznia celebrowałyśmy w naszym sanktuarium zakończenie Jubileuszu 100-lecia śmierci Służebnicy Bożej Matki Marii Łempickiej. Uroczystą mszę św. odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił Wikariusz Generalny naszej diecezji ks. dr Marek Studenski. Dziękujemy Bogu za ten czas i wszelkie łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Fundatorki.

Niech dobry Bóg oświeci nas światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem. Niech Jego narodzenie napełni blaskiem nie tylko tę najświętszą noc, ale i całe nasze życie. Niech oddali od nas ciemności grzechu, wszelki mrok i lęk i niechaj obdarzy nas wszystkich światłem Bożej miłości, radości i pokoju!

15 grudnia nasza Matka M. Immaculata od Dzieciątka Jezus, w świecie Jadwiga Bożek, obchodziła 60 rocznicę swej profesji zakonnej. Dziękując Bogu za ten piękny, diamentowy jubileusz, powierzamy z ufnością Panu w Najświętszym Sakramencie dalsze lata życia naszej Jubilatki i prosimy Go o wszelkie łaski potrzebne jej do radosnej służby dla Pana i Jego Kościoła!

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy