ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

Niech prawda płynąca z tajemnicy Bożego Narodzenia będzie dla każdego z nas źródłem radości i siły. Niech przykład ubogich pasterzy, składających Dzieciątku w darze owoce swej pracy, stanowi inspirację, by samych siebie i wszelkie czynione przez nas dobro oddawać Mu każdego dnia z ufnością i miłością.

5 września podczas porannej mszy św. nasz kapelan poświęcił nowy relikwiarz Matki Teresy z Kalkuty. Relikwie Świętej ofiarował nam 4 lata temu ks. Krzysztof Nawrot z diecezji katowickiej. Teraz, dzięki hojności Anny i Rafała Piskorków, otrzymały one piękną oprawę. Święta Matko Tereso - módl się za nami! 

19 sierpnia nasza s. M. Faustyna od Miłosierdzia Bożego, w świecie Danuta Omylak, celebrowała swój srebrny jubileusz profesji świętej. Dziękowałyśmy wraz z nią dobremu Bogu za wszelkie łaski, których jej udzielił przez te 25 lat. Niech Pan jej nadal błogosławi i wspiera!

W jednej z pieśni śpiewamy: "O św. Klaro bądź zawsze nam Matką, Patronką, wiedź nas do niebios bram". Słowa te są dla nas zawsze aktualne, nie tylko w liturgiczną uroczystość Asyskiej Świętej, choć dzisiaj wybrzmiewają mocniej. Pan dał nam św. Klarę jako matkę i mistrzynię na drodze powołania, jako niedościgły ideał i wzór w naszej życiowej wędrówce, "zwierciadło", w którym codziennie mamy się przeglądać.

1 lipca w szpitalu w Oświęcimiu zmarła nasza s. M. Estera od Miłości Bożej, w świecie Halina Buryan. Pogrzeb w sobotę 4 lipca o godz. 14.00 w naszym Sanktuarium Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kętach. Niech odpoczywa w pokoju!

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy