ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

Kęcki klasztor założony został przez Matkę Marię od Najświętszego Serca Jezusa (Walentynę Łempicką) jako filia SS. Kapucynek. 9 czerwca 1880r. ks. bp Albin Dunajewski, ówczesny ordynariusz diecezji krakowskiej, udzielił pozwolenia na osiedlenie się sióstr w Kętach. W tym celu jeszcze w 1880 r. zakupiona została parcela z budynkiem starej poczty i przylegającym do niej małym domkiem. Rok później rozpoczęły się prace budowlane wg projektu inż. B. Margowskiego z Poznania. Istniejące zabudowania zostały rozbudowane i wyremontowane. Prostopadle do już istniejącego domu dobudowano również drugie skrzydło klasztoru.

Fundatorką Zakonu Klarysek od Wieczystej Adoracji w Polsce jest Służebnica Boża Matka Maria od Krzyża Morawska. 25 lipca 1866r. wstąpiła ona do wspólnoty Franciszkanek Najświętszego Sakramentu w Troyes. Pan Bóg posłużył się nią, aby zainicjować dzieło wieczystej adoracji w momencie, kiedy nasza Ojczyzna znajdowała się w trudnej sytuacji społeczno-politycznej, pozbawiona suwerennego bytu zniknęła z mapy Europy.

Zakon Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji powstał w połowie XIX w. we Francji, w czasie, kiedy tamtejszy Kościół Katolicki po rewolucji francuskiej przeżywał okres swego odrodzenia, które koncentrowało się wokół kultu Eucharystii i pobożności maryjnej. Do powstania tej wspólnoty przyczyniło się dwoje Fundatorów: o. Bonawentura (Jan Chrzciciel) Heurlaut i Matka Maria od św. Klary (Wiktoria Józefina Bouillevaux).

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy