11 sierpnia

W jednej z pieśni śpiewamy: „O św. Klaro bądź zawsze nam Matką, Patronką, wiedź nas do niebios bram”. Słowa te są dla nas zawsze aktualne, nie tylko w liturgiczną uroczystość Asyskiej Świętej, choć dzisiaj wybrzmiewają mocniej. Pan dał nam św. Klarę jako matkę i mistrzynię na drodze powołania, jako niedościgły ideał i wzór w naszej życiowej wędrówce, „zwierciadło”, w którym codziennie mamy się przeglądać.

Skip to content