200. rocznica urodzin

Przed 200 laty przyszła na świat Wiktoria Józefina Bouillevaux, w zakonie s. Maria od św. Klary. Urodziła się w Maizières – les Brienne w Szampanii 1 czerwca 1820 r. Bóg, który wybrał ją na założycielkę zakonu oddanego adoracji Najświętszego Sakramentu, sprawił, że przyszła na świat w dniu, w którym Kościół obchodził Uroczystość Bożego Ciała.

Jej matka, chrześcijanka obdarzona silną wiarą i pobożnością pełną łagodności, przekazywała jej od dzieciństwa wstręt do grzechu i miłość cnoty. Była jeszcze małą dziewczynką, a już dostrzegano w niej niebywałą delikatność sumienia, która charakteryzowała ją przez całe życie, każąc unikać nawet cienia zła i pobudzając do praktykowania umartwienia.

Ojciec, szanowany i ceniony przez mieszkańców wsi ze względu na prawą postawę, podobnie jak pobożna matka, dbał aby ten mały „kwiatek”, przeznaczony do roztaczania delikatnej woni w ogrodzie Bożym, nigdy nie poznał niebezpieczeństw ani pokus świata. Panie Jezu, ukryty w tym Sakramencie Ołtarza!

Dziś, gdy wspominamy rocznicę narodzin naszej Założycielki, dziękujemy Bogu za Matkę Marię od św. Klary. Jej życie oddane bez reszty Jezusowi w Hostii zaowocowało do dziś istniejącym i rozwijającym się zakonem.

Litania dziękczynna za Założycielkę

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego, módl się za nami.

Święty Franciszku, Założycielu trzech zakonów,

Święta Klaro, adoratorko Przenajświętszego Sakramentu,

Za narodzenie Wiktorii Józefiny w uroczystość Bożego Ciała, dziękujemy Ci, Ojcze.

Za łaskę Chrztu św.

Za wiarę Jej rodziców i bliskich,

Za wybranie i powołanie do bycia Założycielką zakonu,

Za Jej uległość łasce Bożej,

Za odwagę i gorliwość w wypełnianiu obowiązków,

Za wiarę i ufność w Bogu, które były zawsze Jej dźwignią,

Za to, że wdzięczność wobec Boga była Jej żywiołem w codziennych wydarzeniach,

Za całkowite powierzenie się Bogu,

Za pokorę, prostotę i szacunek okazywany biednym i maluczkim,

Za gorliwość o chwałę Bożą i zbawienie dusz,

Za prowadzenie dusz do prostoty, małości i miłości,

Za pełne miłości oddanie się swoim siostrom,

Za przyjęcie z poddaniem się woli Bożej cierpień ostatniej choroby,

Za doskonałe posłuszeństwo Bogu w chwili śmierci,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś nam Matkę Marię od św. Klary. Dziękujemy Ci za jej życie całkowicie oddane i zawierzone Twojej świętej woli, za dzieło adoracji eucharystycznej i jego rozwój. Zachowaj nas wiernymi jej charyzmatowi, abyśmy trwały na dziękczynnej adoracji aż do dnia wieczności. Amen.

Skip to content