3 list św. Klary

TRZECI LIST ŚW. KLARY DO ŚW. AGNIESZKI Z PRAGI

tłum. Kajetan Ambrożkiewicz OFMCap

 

1 Najczcigodniejszej w Chrystusie pani i spośród śmiertelnych najbardziej godnej miłości siostrze Agnieszce, rodzonej siostrze króla Czech, a obecnie siostrze i oblubienicy najwyższego Króla nieba (por. Mt 12,50; 2Kor 11,2),

2 Klara, pokorna i niegodna służka Chrystusa i służebnica pań ubogich, życzy radości zbawienia i wszystkiego dobrego, czego tylko można pragnąć od Dawcy zbawienia(por. Hbr 2,10).

3 Wiadomości o twoim zdrowiu, szczęśliwym położeniu i o pomyślnych postępach w rozpoczętym biegu (por. 1Kor 9,24) dla osiągnięcia nagrody niebieskiej (por. Flp 3,14) napełniają mnie wielką radością (por Ps 126,2).

4 Raduję się tym bardziej w Panu, bo znam ciebie i uważam, że cudownie uzupełniasz braki moje i innych sióstr w naśladowaniu (por. 1P 2,21) ubogiego i pokornego Jezusa Chrystusa.

5 Naprawdę mogę się cieszyć i nikt nie może mnie takiej radości pozbawić,

6 ponieważ osiągnęłam to (por. Pnp 3,4), czego pragnęłam pod niebem; widzę bowiem, jak wsparta cudowną siłą mądrości pochodzącej od samego Boga, odnosisz niespodziane i niewypowiedziane zwycięstwo nad przebiegłością chytrego wroga (por. Rdz 3,1), nad zgubną pychą natury ludzkiej i nad próżnością zwodzącą serca ludzkie.

7 Widzę, że pokorą, cnotą wiary i ramionami ubóstwa obejmujesz nieporównany skarb ukryty w roli świata i serc ludzkich, skarb, którym można zdobyć Tego (por. Mt 13,44), który z niczego uczynił wszystko (por. J 1,3).

8 I, że użyję słów samego Apostoła, uważam cię za pomocnicę samego Boga, która podnosi upadające członki Jego niewysłowionego Ciała(por. 1Kor 3,9; Rz 16,3).

9 Któż więc może mnie powstrzymać, abym się nie radowała z tak przedziwnych radości?

10 Ciesz się zatem zawsze w Panu (por. Flp 4,4) i Ty najdroższa,

11 i nie pozwól, by cię ogarnęła chmura goryczy, o pani, w Chrystusie najmilsza, wesele aniołów i korono sióstr (por. Flp 4,1).

12 Wpatruj się umysłem (por. Mt 22,37) w zwierciadło wieczności, wznieś duszę (por Mdr 7,26) do blasku chwały (por. Hbr 1,3),

13 przyłóż serce do obrazu Boskiej istoty (por. Hbr 1,3) i przez kontemplację cała się przemieniaj w obraz samego Bóstwa (por. 2Kor 3,18),

14 abyś i ty odczuła to, co odczuwają przyjaciele kosztując ukrytej słodyczy (por. Ps 34,9; 1P 2,3), zachowanej od początku przez Boga dla tych, którzy Go miłują (por. Ps 31,20; 1Kor 2,9).

15 Omiń wszystkie sidła, w które w tym zwodniczym i niespokojnym świecie uwikłani są jego ślepi miłośnicy i całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał dla twej miłości (por. Ga 2,20).

16 Jego piękność podziwiają słońce i księżyc; Jego nagrody są bezcenne i niezmiernie wielkie (por. Ps 145,3);

17 mówię o Synu Najwyższego, którego Dziewica porodziła (por. Łk 1,32) i po narodzeniu dziewicą pozostała.

18 Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć (por. 1Krl 8,27),

19 a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie.

20 Kogóż nie przejmuje zgrozą przebiegłość wroga ludzkości, który blichtrem krótkotrwałych i złudnych zaszczytów usiłuje zniszczyć to, co jest większe od nieba?

21 Oto wiadomo, że łaska Boża przewyższa wartością wszystko i że przez łaskę dusza wiernego człowieka jest większa od nieba,

22 bo niebiosa ze wszystkimi stworzeniami nie mogą objąć Stwórcy (1Krl 8,27), tylko dusza wierna jest Jego mieszkaniem i siedzibą (por. J 14,23), a to jedynie przez miłość, której pozbawieni są bezbożni.

23 Prawda bowiem mówi: Kto Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego i Ja będę go miłował (J 14,21), i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać (J 14,23).

24 Jak więc Najświętsza chwalebna Dziewica cieleśnie Go piastowała,

25 tak i ty, idąc Jego śladami (por. 1P 2,21), zwłaszcza pokory i ubóstwa, możesz Go niewątpliwie zawsze piastować duchowo w czystym i dziewiczym ciele;

26 możesz ogarnąć Tego, który i ciebie, i wszystko ogarnia (por. Mdr 1,7; Kol 1,17); możesz posiadać to, co w porównaniu z każdym przemijającym posiadaniem na tym świecie będziesz posiadała trwalej.

27 Mylą się w tym niektórzy królowie i królowe tego świata,

28 bo choć ich pycha dosięga nieba, a ich głowy dotykają chmur (por. Hi 20,6-7), będą w końcu zapomniani jak śmiecie.

29 W sprawie, którą poleciłaś, abym ci wyjaśniła, myślę, że powinnam odpowiedzieć twojej miłości;

30 chodzi o święta, które, jak sądzę, i tobie są drogie, co do nich chwalebny nasz ojciec Franciszek specjalnie nas upominał, abyśmy je uświetniały urozmaiceniem potraw.

31 Niech się dowie zatem twoja roztropność, że z wyjątkiem słabych i chorych, które z jego polecenia mamy, o ile możności, wyróżniać pod względem pożywienia,

32 żadna z nas zdrowych i mocnych nie powinna jadać innych potraw, jak tylko postne, zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne;

33 co dzień mamy pościć z wyjątkiem niedziel i Bożego Narodzenia, kiedy powinnyśmy się posilać dwa razy na dzień.

34 Również w zwykłe czwartki post jest dozwolony i jeśli któraś nie chce pościć, nie jest do postu zobowiązana.

35 My jednak zdrowe pościmy codziennie, z wyjątkiem niedziel i Bożego Narodzenia.

36 W każdą zaś Wielkanoc, jak mówi pismo świętego Franciszka, i w uroczystości Najświętszej Maryi i świętych Apostołów nie jesteśmy również obowiązane do postu, chyba że te święta wypadną w piątek;

37 i jak powiedziano, te z nas, które są zdrowe i mocne, jadają zawsze potrawy postne.

38 A ponieważ nasze ciało nie jest ze spiżu, ani siły nasze nie są jak skała (por. Hi 6,12),

39 przeciwnie, jesteśmy kruche i skłonne do wszelkiej słabości cielesnej,

40 dlatego proszę cię, najdroższa, powstrzymaj się mądrze i roztropnie od nieroztropnej i niemożliwej surowości w postach, którą, jak wiem, zaczęłaś stosować, i proszę cię,

41 abyś żyjąc chwaliła Boga (por. Iz 38,19; Syr 17,27), oddawała Panu cześć rozumną (por. Rz 12,1) i aby ofiara twoja była zawsze zaprawiona solą roztropności (por. Kpł 2,13; Kol 4,6).

42 Bądź zdrowa w Panu, jak i ja bardzo sobie życzę być zdrową, i pamiętaj zarówno o mnie, jak i o moich siostrach w świętych modlitwach.

Skip to content