5 list św. Klary

LIST ŚW. KLARY DO ERMENTRUDY Z BRUGES

tłum. Kajetan Ambrożkiewicz OFMCap

 

1 Najdroższej siostrze Ermentrudzie, Klara z Asyżu, pokorna służka Jezusa Chrystusa, zasyła pozdrowienie i życzy jej pokoju.

2 Dowiedziałam się, o najdroższa siostro, że z pomocą łaski Bożej wyrwałaś się szczęśliwie z błota świata;

3 cieszę się z tego i gratuluję ci, cieszę się również, że wraz z twoimi córkami idziesz dzielnie ścieżką cnoty.

4 Najdroższa, bądź wierna do śmierci Temu, któremu złożyłaś przyrzeczenie; On ci włoży na głowę wieniec życia (por. Ap 2,10; Jk 1,12).

5 Nasz trud na ziemi jest krótki a nagroda – wieczna (por. Mdr 10,17; Syr 18,22); niech cię nie niepokoi zgiełk świata (por. 1Kor 7,31), który przemija jak cień (por. Hi 14,2);

6 próżne obrazy zwodniczego świata niech cię nie oszukują, na syk piekła zatkaj uszy i jego zakusy dzielnie odpieraj;

7 przeciwności znoś chętnie, a pomyślność niech cię nie wynosi; ta bowiem domaga się wiary, tamte wiarę usuwają;

8 dochowaj wiernie, co Bogu ślubowałaś (por. Ps 76,12), a On sam ci wynagrodzi.

9 O najdroższa, spoglądaj w niebo (por. Rdz 15,5; Hi 35,5), które nas zaprasza, weź krzyż i idź za Chrystusem (por. Łk 9,23), który nas poprzedza,

10 albowiem przez Niego wejdziemy do Jego chwały po wielu różnych utrapieniach (Dz 14,21).

11 Z całego serca kochaj Boga (por. Pwt 11,1; Łk 10,27) i Jezusa (por. 1Kor 16,22), Jego Syna, za nas grzesznych ukrzyżowanego; niech pamięć o Nim nie opuszcza nigdy twoich myśli.

12 Rozmyślaj ciągle o tajemnicach krzyża i o boleściach Matki stojącej (por. J 19,25) pod krzyżem.

13 Módl się i czuwaj zawsze (por. Mt 26,41; 2Tm 4,5).

14 Dzieło, które dobrze zaczęłaś, prowadź wytrwale do końca i spełniaj służbę (por. 2Tm 4,5.7), której się podjęłaś w świętym ubóstwie i szczerej pokorze.

15 Nie lękaj się, córko, Bóg wierny (por. Iz 44,2-3.6) we wszystkich swoich słowach i święty we wszystkich swoich dziełach (Ps 145,13) ześle na ciebie i na wszystkie twoje córki swoje błogosławieństwo (por. Rdz 15,1).

16 On będzie waszym najlepszym pomocnikiem i pocieszycielem; jest naszym Odkupicielem i nagrodą wieczną.

17 Módlmy się do Boga za siebie nawzajem (Jk 5,16); jeśli bowiem będziemy wspólnie dźwigać brzemię miłości, łatwo wypełnimy prawo Chrystusowe (Ga 6,2). Amen.

Skip to content