Ach witaj Zbawco!

+ ”Człowiecze, uczyniłem ciebie na obraz mojego Bóstwa,

gdy cię stwarzałem;

uczyniłem Siebie na twój obraz, gdy przyjąłem ludzką naturę.

Stałem się człowiekiem i możesz Mnie ujrzeć i ukochać (…).

Bądź Mi nagrodą za Moje wcielenie,

bo dla ciebie przyjąłem ludzkie ciało.

Oddałem się tobie, ty oddaj się Mnie.”

(z traktatu „Vitis mystica” św. Bonawentury)

Wejście Jezusa w ludzki świat ukazuje Jego bezgraniczną miłość, która ma moc rozpalić nawet najtwardsze serca. Gdy nieskończoność Boga przyobleka się w ludzką ograniczoność, odradza się w nas poczucie wielkiej godności, którą obdarzył nas Chrystus.

Niech zatem nadchodzące Święta Bożego Narodzenia staną się okazją do tego, by Słowo Boże zamieszkało przez wiarę w naszych sercach. Niech wypełni je zamyślenie nad głębią misterium Wcielenia – oto prawdziwy Bóg staje się człowiekiem, Bogiem z nami – dla mnie, dla mojego zbawienia.

Niech ta prawda płynąca z tajemnicy Bożego Narodzenia będzie dla każdego z nas źródłem radości i siły. Niech przykład ubogich pasterzy, składających Dzieciątku w darze owoce swej pracy, stanowi inspirację, by samych siebie i wszelkie czynione przez nas dobro oddawać Mu każdego dnia z ufnością i miłością.

Wszelkich łask w Roku Pańskim 2021!

s. M. Goretti z siostrami

Skip to content