Błogosławieństwo św. Klary

tłum. Kajetan Ambrożkiewicz OFMCap

 

1 W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. Mt 28,19). Amen.

2 Niech Pan was błogosławi i niech was strzeże.

3 Niech wam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad wami.

4 Niech zwróci ku wam twarz swoją i niech obdarzy was pokojem (por. Lb 6,24-26), moje siostry i córki,

5 i wszystkie, które przyjdą i zostaną w tej naszej wspólnocie, i wszystkie inne, które w całym zakonie wytrwają aż do końca w tym świętym ubóstwie.

6 Ja, Klara, służebnica Chrystusa, roślinka świętego ojca naszego Franciszka, siostra i matka wasza oraz innych sióstr ubogich, chociaż niegodna,

7 proszę Pana naszego Jezusa Chrystusa przez Jego miłosierdzie i przez wstawiennictwo Jego Najświętszej Rodzicielki Maryi, św. Michała Archanioła, wszystkich świętych,

8 aby sam Ojciec niebieski dał wam i potwierdził to najświętsze błogosławieństwo w niebie i na ziemi (por. Rdz 27,28);

9 na ziemi, pomnażając was w łasce i waszych cnotach wśród swych sług i służebnic w swoim Kościele wojującym,

10 w niebie, wywyższając was i uwielbiając wśród swych świętych w swoim Kościele tryumfującym.

11 Błogosławię was za mego życia i po mojej śmierci, jak tylko mogę i więcej niż mogę, wszystkimi błogosławieństwami,

12 jakimi Ojciec miłosierdzia (por. 2Kor 1,3) błogosławił i będzie błogosławił swoim synom i córkom w niebie (Ef 1,3) i na ziemi,

13 i jakimi błogosławił i będzie błogosławić każdy ojciec i każda matka duchowa swoim synom i córkom duchowym. Amen.

14 Kochajcie zawsze Boga i swoje dusze, i wszystkie swoje siostry,

15 i zachowujcie starannie to, co przyrzekłyście Panu.

16 Pan niech będzie zawsze z wami (por. 2Kor 13,11; Łk 1,28; Mt 28,20; J 12,26) i obyście wy zawsze z Nim były (por. 1Tes 4,17).

Skip to content