Bulla „Quoties a nobis”

Innocenty IV, papież

Bulla „Quoties a nobis” z 23 sierpnia 1247r.

 

tłum. o. Maksymilian Damian OFM

 

Umiłowanym w Chrystusie córkom, wszystkim Opatkom i Mniszkom należącym do Zakonu Świętego Damiana pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!

1. Ilekroć żąda się od nas tego, co niestałym umysłom przynosi ukojenie, to [zawsze] było to z pożytkiem dla ludzkiej godności i zbawienia; i ku temu chętnie się skłaniamy i niestrudzenie dbamy o to, co dzięki należnemu nadaniu mocy prawnej przyniesie pożytek.

2. Kiedy więc niedawno dokonaliśmy korekty waszej Reguły i sposobu życia, które ze względu na zbytnią surowość niepokoiły wasze sumienia niepewnością i groziły wielkim uszczerbkiem dla osób, rozważywszy szczególnie to, co już zostało udzielone przez wiele rozmaitych dyspens w tym zakresie, gdyż wydawało się, że jest nie jedna lecz wiele profesji;

3. mocą niniejszego pisma, na nowo łaskawie ustanawiamy dla was pewną Regułę i sposób życia, ponownie poprawioną, którą Wam Wszystkim przekazujemy w formie naszej Bulli, abyście wy i wasze następczynie starannie przestrzegały przez wszystkie czasy, trzymając się jedynie tego, co dostrzegacie, że w tej Regule i sposobie życia zostało poprawione, przy czym żaden nakaz czy życzenie lub pismo nie może być przeciwne temu, o co prosicie Stolicę Apostolską.

4. Żadnemu więc człowiekowi nie wolno tego dokumentu naszego postanowienia naruszyć lub zuchwale się mu przeciwstawić. Gdyby jednak ktoś itd.

Dan w Lyonie 23 sierpnia w piątym roku naszego pontyfikatu.

Skip to content