Koronka do Eucharystycznego Serca Jezusa

/do odmawiania na różańcu/

 

Na początku:

Ojcze nasz…   Zdrowaś Maryjo…   Wierzę w Boga…

 

Na dużych paciorkach:

Pochwalone, uwielbione, wszędzie kochane niech będzie Eucharystyczne Serce Jezusa

– w każdej chwili, we wszystkich świątyniach i po wszystkie czasy aż do skończenia wieków.

 

Na małych paciorkach:

Eucharystyczne Serce Jezusa – spraw, niech Cię kocham coraz więcej.

 

Na zakończenie:

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie

Jezusowi w najświętszym Boskim Sakramencie.

Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,

tylekroć bądź pochwalon Jezu, ma miłości. (3x)

Skip to content