Koronka do św. Klary

(odmawia się tylko trzy dziesiątki)

 

Na początku:

Wierzę w Boga Ojca… Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

Na dużych paciorkach:

Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu

– wspomagaj nas w kontemplacji Bożej Miłości.

 

Na małych paciorkach:

Święta Klaro miłością seraficką pałająca

– wstawiaj się za nami.

 

Modlitwa końcowa:

O najmilsza Klaro, usłysz serdeczne westchnienia nasze

– okaż nam swoją miłość.

Klaro, wyjednaj nam pokój

– Klaro niebiańska, módl się za nami.

O Klaro wierna, Matko święta nasza

– wejrzyj na córki Twoje pomocy żebrzące.

Zwróć serca nasze do umiłowanego Twego, Jezusa Chrystusa

– Zbawcy i Odkupiciela naszego.

Spraw, abyśmy cześć Mu oddając wołały: Przybądź, o Jezu, pociągnij nas za sobą, abyśmy Miłosierdzie Twoje wyśpiewywać mogły, ze świętymi Twymi na wieki wieków. Amen.

Skip to content