Krótkie modlitwy adoracyjne

Modlitwa na rozpoczęcie adoracji

Z pokorą upadamy przed Tobą, o Jezu, w Sakramencie Boskim utajony! Adorujemy Cię, błogosławimy Cię, uwielbiamy Cię i prosimy, racz wysłuchać modlitw błagających tu Ciebie, który żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

* * *

 

Modlitwy adoracyjne

Badź pozdrowiony Jezu, Hostio Najświętsza, najukochańszy Boski nasz Więźniu, zawsze nad nami czuwający! Uwielbiam Cię całym moim sercem, miłuję Cię i wielbię ponad wszystko! Boska Eucharystio, Siło mojej duszy, Arcydzieło Bożej miłości i dobroci, bądź jedyną miłością moją! Bądź zawsze ze mną, o mój Jezu, posilaj mnie Ciałem Twoim, oświecaj mnie Twoją światłością, rozgrzewaj Twoją miłością, aby dusza moja mogła Ci z Aniołami śpiewać na wieki: Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie! Amen.

* * *

Jezu ukryty w tym prostym kawałku Chleba, zasłonięty milczeniem. Ty jesteś moim Bogiem! Ty jesteś Źródłem świętości i Świętością samą ! Pragnę adorować Ciebie w każdym kościele świata. Bądź pochwalony i uwielbiony w każdej Hostii! Napełnij mnie żywą wiarą w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie. Daj mi łaskę adorowania Ciebie całą moją istotą: duszą, ciałem i umysłem. Pragnę, aby moje serce zatonęło w Tobie. Amen.

* * *

O Jezu, Boże mój, moja miłości i moje wszystko, Królu serc naszych, osamotniony i opuszczony na naszych ołtarzach, pogrążam się u stóp Twoich w milczeniu, uwielbieniu i miłości. Prawda, że jestem tylko nicością mizerną, która jednak Cię kocha i chciałaby rozpalić wszystkie serca miłością ku Tobie. Amen.

* * *

O Aniołowie Pańscy, którzy otaczacie tron Najwyższego Boga w tym przybytku, łącząc się z nami w hołdach czci i uwielbienia, jakie składacie Bogu, pragnę Mu oddać miłość tak czystą, jak wasza. Błagam was, zastąpcie moją nieudolność i wyproście mi tę łaskę, bym się mógł znajdować godnie w obecności Pana naszego. Amen.

* * *

Panie Jezu, Boże mój i Zbawicielu, Ty byłeś opuszczony w czasie Męki swojej. O Jezu, i teraz jakże często jesteś opuszczony w Sakramencie Twojej miłości. O Jezu, Ty przychodzisz do nas, jesteś z nami, a ludzie zostawiają Cię samego, nie kochają Cię, nie dziękują Ci, nie myślą o Tobie, nie mają Cię o co prosić, uważaliby za stracone chwile spędzone u stóp Twoich. O Boże, gdyby oni Cię znali, gdyby wiedzieli, Kim Ty jesteś, gdyby pojmowali, jak bardzo ich kochasz, gdyby odczuwali, jak bardzo Cię potrzebują i jak wiele są Ci winni za niezliczone dobrodziejstwa Twoje… O Jezu, w Najświętszym Sakramencie opuszczony, chcę pamiętać o Tobie za tych, co o Tobie nie pamiętają, chcę Cię miłować za tych, co są dla Ciebie oziębli i obojętni, chcę Ci dziękować za tych, co za łaski i dobrodziejstwa Twoje odpłacają Ci niewdzięcznością, chcę Cię jak najczęściej odwiedzać za tych, co o Ciebie nie dbają. Tyś mnie, o Jezu Najdroższy nigdy nie opuścił, nie dozwól, abym ja miał Cię kiedykolwiek opuścić. Amen.

* * *

Kłaniam się i najgłębszą cześć Ci oddaję, o Chlebie żywy z nieba zstępujący, utajony Boże i Zbawicielu świata. Kłaniam się i najgłębszą cześć Ci oddaję, Słowo, które stało się Ciałem, Hostio święta, Baranku bez zmazy. Kłaniam się i najgłębszą cześć Ci oddaję, Tajemnico wiary, Pokarmie dusz naszych, Zadatku przyszłej chwały. Kłaniam się Tobie, Źródło czystości, Kluczu, który nam bramy niebios otwierasz. Spełnij gorące pragnienie moje i daj mi łaskę oglądania Ciebie twarzą w twarz w Królestwie Twojej chwały. Amen.

 * * *

O Ty, co tak dobrze znasz nicość stworzenia, jednak się nie lękasz przybliżać do niego – zstąp do mego serca, zaspokój pragnienia, Boski Sakramencie miłowania mego!

* * *

Modlitwa na zakończenie adoracji

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, o dobry Jezu, Królu i Zbawco nasz ! Błogosławiony jesteś ponad wszystko, przez wszystko i we wszystkim, co istnieje na niebie i na ziemi. Błogosławimy Cię całym naszym sercem, które Cię kocha i wielbi nad wszystko! Hostio Najświętsza, siło duszy wygnanej! Eucharystio Boska, Arcydzieło Serca Jezusowego! Bądź jedyną miłością naszą, bądź jedynym pragnieniem naszym w życiu i przy śmierci. Za łaski i dary nam wyświadczone, dzięki Ci gorące, o Jezu! Grzechy nasze, złości nasze i przewinienia nasze wybacz nam, o Jezu ! My za nie szczerze żałujemy i poprawę życia mocno przyrzekamy. Oddajemy Ci, o Jezu, dusze, serca oraz ciała nasze. Oczyść je i poświęć je, aby jedynie żyły Tobą i dla Ciebie po wszystkie czasy. Amen.

Skip to content