Litania do św. Klary I

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

 

Święta Matko Klaro,

Przed narodzeniem od Boga światu objawiona,

Światłem świata od Chrystusa nazwana,

W młodości na służbę Bożą wybrana,

Lilio anielskiej czystości,

Klejnocie Jezusa i Maryi,

Chwalebna wzgardzicielko świata,

Mężna zwyciężczyni ciała,

Odważna pogromczyni złych duchów,

W wierze niewzruszona,

W nadziei ugruntowana,

Miłością seraficką pałająca,

Świątobliwością na cały świat promienna,

Córko św. Ojca naszego Franciszka najukochańsza,

Naśladowczyni św. Ojca Franciszka najochotniejsza,

Wzorze głębokiej pokory,

Zwierciadło zakonnej doskonałości,

Nadzwyczajna miłośniczko ubóstwa,

Ozdobo Serafickiego Zakonu,

W męce i cierpieniach Jezusowych pogrążona,

Obecnością Jezusa i Maryi uczczona,

Darem proroctwa zaszczycona,

Cudami sławna,

Od Jezusa w opiekę wraz z siostrami przyjęta,

Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu,

Wzgardzicielko bogactw i marności światowych,

Perło posłuszeństwa,

Braci Mniejszych siostro ukochana,

Matko wielu dziewic zakonnych,

Od najwyższego Biskupa za życia błogosławiona,

Po śmierci do nieba przez aniołów zaniesiona,

Uczestniczko niebieskiej chwały,

Orędowniczko nasza przed Bogiem,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K: Módl się za nami święta nasza Matko Klaro;

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Dawco pokoju i źródło miłości, któryś błogosławioną Klarę, oblubienicę Twoją, przedziwną ku bliźnim miłością obdarzyć raczył, spraw, abyśmy przez jej zasługi i za jej wstawiennictwem, w miłości ku Tobie utwierdzeni, żadnym pokusom od Ciebie oderwać się nie dozwolili. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Skip to content