Litania do św. Klary II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

 

Święta nasza Matko Klaro, módl się za nami.

Święta Klaro, Dziewico roztropna,

Święta Klaro, Dziewico gorliwa,

Święta Klaro, Oblubienico Chrystusa,

Święta Klaro, szczepie Franciszkowy,

Święta Klaro, nasze światło i drogo,

Święta Klaro, pierworodna wśród ubogich,

Święta Klaro, fiołku pokory,

Święta Klaro, różo miłości,

Święta Klaro, gołąbko srebrzysta,

Święta Klaro, chlubo i podtrzymanie nasze,

Święta Klaro, Matko nasza,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami święta nasza Matko Klaro.

L. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, daj służebnicom Twoim, obchodzącym pamiątkę błogosławionej Dziewicy Twojej, a Matki naszej Klary, mieć udział za jej wstawiennictwem w radościach niebieskich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Skip to content