Litania do św. Klary III (na podstawie bulli kanonizacyjnej pp. Aleksandra IV)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.

Święty Franciszku Seraficki,

Święta Klaro, promienna zasługami,

Święta Klaro, jaśniejąca w niebie blaskiem wiecznej chwały,

Święta Klaro, jaśniejąca na ziemi olśniewającymi cudami,

Święta Klaro, wyposażona w wielorakie tytuły jasności,

Święta Klaro, od której świat otrzymał jasne zwierciadło dobrego przykładu,

Święta Klaro, od której ogrody niebieskie zyskały wonną lilię dziewictwa,

Święta Klaro, od której ziemia odczuwa jawną pomoc i wsparcie,

Święta Klaro, Światło, które trzymało się wnętrza a wypływało na zewnątrz,

Święta Klaro, Pochodnio gorejąca,

Święta Klaro, Naczynie pełne wonności,

Święta Klaro, Drzewo smukłe i wyniosłe,

Święta Klaro, czysty Zdroju doliny spoletańskiej,

Święta Klaro, wysoki Świeczniku świętości,

Święta Klaro, Przewodniczko ubogich,

Święta Klaro, Przywódczyni pokornych,

Święta Klaro, Mistrzyni wstrzemięźliwych,

Święta Klaro, Ksieni pokutujących,

Święta Klaro, czujna w troskliwości,

Święta Klaro, gorliwa w posługiwaniu,

Święta Klaro, uważna w zachęcaniu,

Święta Klaro, miłująca w napominaniu,

Święta Klaro, powściągliwa w karceniu,

Święta Klaro, nieskora do rozkazywania,

Święta Klaro, szlachetna we współczuciu,

Święta Klaro, roztropna w milczeniu,

Święta Klaro, dojrzała w mówieniu,

Święta Klaro, bardziej pragnąca służyć niż władać,

Święta Klaro, Naczynie pokory,

Święta Klaro, Skarbcu czystości,

Święta Klaro, Płomieniu miłości,

Święta Klaro, Słodyczy łagodności,

Święta Klaro, Mocy cierpliwości,

Święta Klaro, Zawiązko pokoju,

Święta Klaro, Jedności rodzinnej wspólnoty,

Święta Klaro, rozmiłowana w ubóstwie,

Święta Klaro, Oblubienico Króla niebios i Pana,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, święta nasza Matko Klaro.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Ojcze Miłosierny, który dałeś nam na Matkę i Mistrzynię św. Klarę z Asyżu, spraw prosimy, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem, mocą Ducha Świętego, upodabniali się do Twego umiłowanego Syna, pozwalając Mu w nas coraz piękniej jaśnieć. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Skip to content