Litania eucharystyczna I

Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

 

Jezu, Chlebie Żywy

Jezu, Chlebie Prawdziwy

Jezu, Chlebie za nas przełamany

Jezu, Chlebie, który zstąpił z nieba

Jezu, Chlebie dający życie światu

Jezu, Powszedni Chlebie dusz naszych

Ofiaro czysta

Ofiaro święta

Ofiaro nieskalana

Boska Ofiaro

 

Przez Ostatnią Wieczerzę – wybaw nas, Panie.

Przez Twoje ofiarowane Ciało

Przez Twoją Krew przelaną

Przez Twoje święte Rany

Przez Twoją śmierć na Krzyżu

Przez Twoje chwalebne Zmartwychwstanie

Przez Twoje Wniebowstąpienie

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

K: Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.

W: Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

 

Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki. Daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Skip to content