Litania eucharystyczna II

Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

 

Jezu, Chlebie Święty – Tobie chwała i miłość.

Jezu, Chlebie na pustyni

Jezu, Chlebie z nieba

Jezu, Chlebie, który syci

Jezu, Chlebie, który zbawia

Jezu, Chlebie, który daje siłę

Jezu, Napoju Prawdziwy

Wielki Sakramencie

Sakramencie Przedziwny

Sakramencie Miłości

Sakramencie Pokoju

Sakramencie Jedności

Sakramencie Nadziei

Najświętsza Pamiątko zbawczej Męki

Najświętsza Pamiątko Krzyża

Najświętsza Pamiątko Zmartwychwstania

Najświętsza Pamiątko Wniebowstąpienia

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

K: Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.

W: Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

 

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w Najświętszym Sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Skip to content