Litania eucharystyczna III

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

 

Boże utajony w Najświętszym Sakramencie

Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami

Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek

Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza

Chlebie Żywy z nieba zstępujący

Chlebie wszechobecnością Słowa w Ciało przemieniony

Pokarmie wybranych

Uczto anielska

Pamiątko męki Jezusa Chrystusa

Dowodzie Boskiej ku nam miłości

Tajemnico wiary

Cudzie niepojęty

Przymierze miłości i pokoju

Źródło łask wszelkich

Zadatku chwalebnego zmartwychwstania

Umocnienie na drogę wieczności

Ucieczko grzeszników

Wspomożenie słabych i upadłych

Lekarzu chorych

Pociecho smutnych

Boski Więźniu na naszych ołtarzach

 

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.

 

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej – zachowaj nas, Panie.

Od wszelkiej pychy

Od wszelkich niebezpieczeństw duszy

Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi

Od grzechu każdego

 

Przez Najświętsze Wcielenie Twoje – wybaw nas, Panie.

Przez gorzką mękę i śmierć Twoją

Przez pragnienie pożywania Ostatniej Wieczerzy z uczniami swoimi

Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś ustanawiając Najświętszy Sakrament Ołtarza

Przez Najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś

Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom

Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego

 

My grzeszni – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył

Abyś przez ten Chleb Anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył

Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować raczył

Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył

Abyś nas przez tę Tajemnicę Miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył

Abyś nas tym Pokarmem Niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył

Synu Boży, Źródło łaskawości i miłosierdzia

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

K: Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.

W: Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

 

Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Skip to content