Litania wynagradzająca II

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

 

Hostio Święta na wynagrodzenie za grzechy ofiarowana – zmiłuj się nad nami.

Hostio Święta dla nas na ołtarzach pozostająca

Hostio Święta przez wielu chrześcijan wzgardzona

Hostio Święta będąca znakiem, któremu według słów Symeona wypowiedzianych do Maryi, ludzie sprzeciwiać się będą

Hostio Święta nieraz w ręce niewierzących i pogan oddawana

Hostio Święta przez bezbożnych ludzi znieważana

Hostio Święta Pokarmie Aniołów rzucany niekiedy zwierzętom

Hostio Święta w miejscach budzących odrazę porzucana

Hostio Święta z Tabernakulum do serc grzeszników zstępująca

Hostio Święta przez świętokradców straszliwie poniewierana i lekceważona

Hostio Święta nawet przez tych, którzy są najbliższymi sługami Przenajświętszej Tajemnicy, należycie nie uczczona

Hostio Święta w czasie męki na krzyżu Najświętszą Krew sącząca

Hostio Święta po kościołach zaniedbana i opuszczona

 

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.

 

Za rozliczne zniewagi, wyrządzane Przenajświętszemu Sakramentowi – wynagradzamy Ci, Panie.

Za niegodne przyjmowanie Ciała i Krwi Twojej

Za niewłaściwe i bez uszanowania zachowywanie się wobec Przenajświętszego Sakramentu

Za oziębłość wielkiej liczby chrześcijan

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie

Za opuszczenie Cię samotnego w Kościołach

Za nieuszanowanie świątyń Twoich

Za wszelkie zniewagi wyrządzane kościołowi, gdzie się przechowuje Przenajświętszy Sakrament

Za ustawiczne bluźnierstwa bezbożnych przeciw tej Przenajświętszej Tajemnicy

Za nieskromne mowy i czyny popełniane w kościołach

Za zbrodnicze wykradanie puszek z Przenajświętszym Sakramentem

Za wszelkie najstraszniejsze pastwienia się przez bezbożnych nad Hostią

 

My grzeszni Tobie wynagrodzić pragniemy – wysłuchaj nas, Panie.

Abyś w sercach wszystkich wiernych cześć i miłość do tej Świętej Tajemnicy rozbudzić raczył

Abyś niewiernym miłość Twoją zawartą w tej Przenajświętszej Tajemnicy dał uznać

Abyś wszystkim świętokradcom łaskę szczerego nawrócenia udzielić raczył

Abyś nas od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojej zachować raczył

Abyś nas do częstego a godnego przyjmowania Przenajświętszego Sakramentu zachęcić raczył

Abyś nas w godzinę śmierci tym Niebieskim Pokarmem zasilić raczył

Abyśmy Cię w tej Przenajświętszej Tajemnicy tym więcej miłowali im więcej bezbożni przeciw niej bluźnić będą

Abyś nas do nabożnego wynagradzania wszelkich tych zniewag pobudzać i dopomagać raczył

Aby wszelkie nasze do Przenajświętszego Sakramentu prośby wysłuchane były

 

Hostio czysta – oczyść nas.

Hostio święta – uświęć nas.

Hostio niepokalana – od wszelkiej zmazy zachowaj nas.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zlituj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który w Najświętszym Sakramencie chciałeś zostać z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata, aby przez przypomnienie Twojej męki i cudów oddawać nieustanną chwałę swemu Ojcu a nam udzielać pokarmu życia wiecznego, daj nam, prosimy Cię, tę łaskę, abyśmy z całego serca mogli zadość czynić za wszystkie zniewagi wyrządzone Tobie w tej Najświętszej Tajemnicy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Skip to content