Młody Minorytów Szczepie

Młody Minorytów szczepie,

Siostro czystych aniołów,

miłością rozżarzona,

ubóstwem rozradowana,

łaską ubogacona,

Oblubienico Chrystusa,

Klaro, dziewico Bogu i nam droga.

Matko nasza najlepsza w smutkach i kłopotach.

Uczniom Twym ubogim bądź łaskawym tchnieniem.

Lilio Maryi Najświętszej,

Kwiecie na Górze Kalwarii,

Ukrzyżowanemu współczująca,

Czaro, co woń wylewasz przed Najświętszym Sakramentem.

Chwała niech będzie Ojcu, który cię stworzył,

Synowi, który cię odkupił

i Najwyższemu Duchowi Świętemu.

Amen.

Skip to content