Modlitwa 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu

Wszechmogący, Wieczny Boże, który wyzwoliłeś nas z niewoli grzechu, zbawiając człowieka przez miłość ofiarniczą Twojego Syna; daj nam tak sprawować, adorować i żyć Najświętszą Eucharystią, abyśmy napełnieni Duchem Świętym godnie używali otrzymanej wolności. Niech Prawda, Dobro i Miłość Twoja pomogą nam w pokoju przybliżać Kólestwo Boże na ziemi: między narodami, w naszych rodzinach, zakładach pracy, pośród chorych, wątpiących, nie znających Ciebie, który jesteś prawdziwą Wolnością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który w Duchu Świętym nieustannie jednoczy nas z Tobą na wieki wieków. Amen.

Skip to content