Modlitwa M. Marii od Krzyża

O milcząca Hostio biała na kolanach wielbię Cię,

Tyś tak biedna, taka mała, a w Twym cieniu kryje się

Ten, co rządzi całym światem, Bóg wszechświata, Stwórca nasz,

Przed którego majestatem aniołowie kryją twarz.

 

O Światłości tak zaćmiona, rzuć mi Twój promienny blask,

O dobroci nieskończona otwórz dla mnie skarby łask.

Chlebie życia nadobfity nasyć mojej duszy głód,

Boski Ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód.

 

Jezu, bądź mi Zbawicielem i od zgubnych ustrzeż dróg,

Bądź mi siłą i weselem, bo w tej Hostii Tyś mój Bóg,

Dla miłości Matki Twojej racz wysłuchać prośbę mą,

Bądź miłościw duszy mojej, nie gardź moją cichą łzą.

Skip to content