Modlitwy papieża Leona XIII

Serce Jezusa ukryte w Najświętszym Sakramencie, z miłością dzielisz z nami los wygnania. Uwielbiam Cię, Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, które jesteś tak samotne, tak bardzo upokorzone, tak opuszczone, zapomniane, wzgardzone i lekceważone przez ludzi. Ty jednak kochasz nas i zabiegasz o naszą miłość. Cierpliwie czekasz na nas i pragniesz nas wysłuchać. Ty pragniesz, abyśmy modlili się do Ciebie. Ty jesteś źródłem wszelkich łask. Jesteś tak milczące, a mimo to pragniesz mówić do dusz. Jesteś najlepszą opieką dla życia wewnętrznego, uczysz nas bowiem tajemnic zjednoczenia z Bogiem. Ty jesteś Sercem Tego, który śpi, a mimo to zawsze czuwa. Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ulituj się nad nami!

Jezu, Baranku Ofiarny, pragnę pocieszać Ciebie. Jednoczę się z Tobą, ofiaruję się razem z Tobą, upokarzam się przed Tobą. Pragnę zapomnieć o samym sobie, aby myśleć tylko o Tobie. Z miłości do Ciebie chcę być zapomniany i lekceważony. Pragnę być rozumianym i kochanym tylko przez Ciebie. Chcę milczeć i słuchać tylko Ciebie. Chcę zrezygnować z samego siebie, aby zatracić się całkowicie w Tobie. Ty jeden żyj we mnie. Spraw, abym w ten sposób zaspokajał Twoje pragnienie mojego zbawienia, Twoje palące pragnienie mojego uświęcenia, abym stał się czystym i mógł podarować Tobie szczerą, prawdziwą miłość. Nie chcę pozwolić, abyś dłużej czekał na mnie, weź mnie, ja oddaję się Tobie. Tobie poświęcam wszystkie moje uczynki. Tobie oddaję mojego ducha, abyś go oświecał; moje serce, abyś nim kierował; moją wolę, abyś ją umacniał; moją nędzę, abyś ją uśmierzył; moją duszę i moje ciało, abyś je karmił.

Serce mojego Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Twoja Krew jest napojem dla mojej duszy. Nie chcę dłużej żyć sam, Ty jeden żyj we mnie. Amen.

 

Boski Odkupicielu, powszedni Chlebie, Życie świata, niech przyjdzie Twoje królestwo. Panie panujących, Jezu Eucharystyczny, Pasterzu ukochany, zachowaj nas od niebezpieczeństw. Jezu, dobry Pasterzu, Jezu, Chlebie życia, Jezu, nasz jedyny Pokarmie, Sakramencie miłości, zbaw lud swój. Radujemy się w Tobie, o Jezu błogosławiony. Amen.

Skip to content