Nowenna przed Wielkim Czwartkiem

Modlitwa na każdy dzień nowenny:

Ojcze Przedwieczny, któryś zesłał na ziemię Syna swego, by przedziwnym sposobem pozostawał z nami do końca wieków – pomnóż naszą wiarę.
Synu Boży Jednorodzony, któryś Ciało swoje z Bóstwem zjednoczone zostawił nam na pokarm Bożego życia – ożyw naszą nadzieję.
Duchu Święty, Boże, któryś swoją wszechmocą utworzył Ciało Jezusowe na świętą ofiarę dla zbawienia świata – zapal serca nasze swoją miłością.
Święta Trójco, która z Ciałem Jezusa mocą Bóstwa jednego i niepodzielnego w Najświętszym Sakramencie mieszkasz między nami – naucz nas Ciebie uwielbiać i dzięki Ci składać.

Część I (w 1,4,7 dniu nowenny):

Najświętszy Sakramencie, w którym Jezus Chrystus jako Bóg i człowiek prawdziwie pozostaje wśród ludu swego – wierzymy niezachwianie w tajemnice Twoje.
Najświętszy Sakramencie, w którym ten sam Jezus w każdej Hostii Świętej i we wszystkich razem pozostaje cały, jeden, niepodzielny…
Najświętszy Sakramencie, w którym Jezus na pokarm dał nam Ciało swoje z Bóstwem zjednoczone…
Najświętszy Sakramencie, najpiękniejszy Darze, jaki wszechmoc Jezusa dla naszego zbawienia zostawić nam mogła…

Najświętszy Sakramencie, w którym Jezus bezkrwawym sposobem spełnia swoją ofiarę, złożoną na krzyżu…

Część II (w 2,5,8 dniu nowenny):

Najświętszy Sakramencie, żywa Pamiątko męki i śmierci Jezusa – niech Ci się kłania z niebem świat cały.
Najświętszy Sakramencie, niepokalana Ofiaro przebłagalna za żywych i umarłych…
Najświętszy Sakramencie, Przymierze miłości między niebem i ziemią…
Najświętszy Sakramencie, najpiękniejsza korono dzieł miłości Boga…
Najświętszy Sakramencie, najdroższy skarbie świętego Kościoła na ziemi…

Część III (w 3,6,9 dniu nowenny):

Najświętszy Sakramencie, niebieska radości na ziemi wszystkich wierzących w Ciebie – udziel nam obficie błogosławieństw swoich.
Najświętszy Sakramencie, Boska zawiązko miłości wierzących w Chrystusa…
Najświętszy Sakramencie, nieprzebrana skarbnico darów i łask zbawienia…
Najświętszy Sakramencie, nadziejo nasza zwycięstwa nad wrogami zbawienia w życiu i przy śmierci…
Najświętszy Sakramencie, Boski zadatku zmartwychwstania do wiecznego życia w niebieskiej chwale…

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny:

Wszechmogący wieczny Boże, któryś nam przez Jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa przygotował w Najświętszym Sakramencie niebiańską Ucztę, daj nam, prosimy, abyśmy od niej nigdy niczym się nie wymawiali, ale byśmy zawsze pragnęli jej całą naszą duszą. Amen.

Hymn:

Sław języku tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwi,
Którą jako łask krynicę, wylał w czasie ziemskich dni
Ten, co Matkę miał Dziewicę, Król narodów godzien czci.
Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród,
Gdy po świecie na wsze strony ziarno słowa rzucił w lud,
Wtedy cudem niezgłębionym zamknął swej pielgrzymki trud.
W noc ostatnią przy wieczerzy, z tymi, których braćmi zwał,
Pełniąc wszystko, jak należy, czego przepis prawny chciał,
Sam Dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk swych dał.
Słowem więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało swe,
Wino Krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce,
Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle.
Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz,
Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas,
Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni,
Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci,
A równemu im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
(św. Tomasz z Akwinu )

Skip to content