Nowenna za wstawiennictwem Sł. B. Matki Marii od NSJ

Dzień 1

Boże, Ojcze miłosierny, Ty w swej dobroci wejrzałeś na Matkę Marię i wezwałeś ją do wyłącznej służby Twojej, za jej wstawiennictwem spraw, abyśmy pełni wiary, nadziei i miłości zawsze Tobie służyli.

Dzień 2

Boże, Ojcze Święty, Ty za przykładem bł. Honorata Koźmińskiego gorliwego kapłana i zakonnika pociągnąłeś Matkę Marię na drogę serafickiej doskonałości i sprawiłeś, że stała się uczennicą Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Za jej wstawiennictwem udziel nam łaski wiernego kroczenia drogami rad ewangelicznych.

Dzień 3

Boże Ojcze, Ty pozwoliłeś Matce Marii w ubogich, opuszczonych i pogubionych życiowo dojrzeć Oblicze Chrystusa cierpiącego i z pokorą spełniać wobec nich uczynki miłosierdzia. Za jej wstawiennictwem udziel nam łaski ofiarnej miłości bliźniego, abyśmy wytrwale służyli wszystkim potrzebującym.

Dzień 4

Boże Ojcze, Ty pociągnąłeś Matkę Marię do umiłowania Najświętszego Serca Twego Syna, w którym znalazła źródło życia i świętości, spraw, aby i nasze serca płonęły ogniem Twojej miłości.

Dzień 5

Boże Ojcze Wszechmogący, który Matkę Marię uczyniłeś Fundatorką klasztoru i kościoła w Kętach i dałeś nam ją za duchową matkę i siostrę, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem nigdy od Ciebie nie odstąpili, a służąc Tobie z pokorą i miłością osiągnęli wieczną chwałę.

Dzień 6

Boże Ojcze niebieski, Ty obdarzyłeś Matkę Marię głęboką czcią i miłością Niepokalanej Dziewicy Maryi, która stała się jej Matką i Mistrzynią, udziel nam prawdziwego i gorącego nabożeństwa do Maryi Panny, abyśmy nieustannie mogli cieszyć się Jej potężna opieką.

Dzień 7

Boże Najlepszy Ojcze, Ty pobudziłeś Matkę Marię do głębokiej czci i miłości względem Tajemnicy Eucharystii i uczyniłeś ją gorliwą adoratorką Najświętszego Sakramentu, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem zawsze trwali w zjednoczeniu z Jezusem Eucharystycznym i godnie przyjmowali Go w Komunii Świętej.

Dzień 8

Boże, Ojcze Wszechmogący, Ty wlałeś w serce Matki Marii niezachwianą ufność i wiarę nawet w najtrudniejszych chwilach życia oraz obdarzyłeś ją gorącą miłością Kościoła i heroicznym posłuszeństwem wobec Jego pasterzy, udziel nam łaski wierności Kościołowi Świętemu we wszystkich okolicznościach naszego życia.

Dzień 9

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Ty pozwoliłeś Matce Marii pojąć wieloraką mądrość krzyża, przejawiającą się w przyjęciu cierpienia i poddaniu się Twej woli, spraw abyśmy za jej przykładem ochotnie składali nasze życie Tobie w ofierze.

 

Modlitwa na każdy dzień nowenny:

W Trójcy Świętej Jedyny Boże, za wstawiennictwem Matki Marii od Najświętszego Serca Jezusa wejrzyj łaskawie na nasze prośby i spraw niech ta Służebnica Twoja zostanie wyniesiona do chwały ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

3 Ojcze nasz…, 3 Zdrowaś Maryjo…, 3 Chwała Ojcu….

Matko Mario od Najświętszego Serca Jezusa – wstawiaj się za nami.

 

Za zezwoleniem Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej:

Bielsko-Biała, dnia 23 marca 2017 r., L.dz. 455/17.

O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić kety@klaryski.org .

Skip to content