Pieśń św. Weroniki Giuliani

Nie umrzeć nie cierpieć ta Święta wołała,

Lecz wolę Twą pełnić, o Jezu jedyny,

Czy dla miłości Twojej za grzeszników winy

Ponosić męki ducha i katusze ciała,

Czy u nóg Twoich złożyć te ziemskie męczarnie

I wzlecieć gdzie mnie moc Twej miłości na wieki ogarnie,

To dla mnie wszystko jedno, bo Ty wiesz o Panie,

Że dusza moja z Tobą tak ściśle jest zlana,

Że z Tobą na tym świecie jam ukrzyżowana

I duch mój dzieli z Tobą w niebie Twe mieszkanie.

Czy w niebie czy na ziemi, umarła czy żywa,

Z Tobą, w Tobie, w Twej woli jam zawsze szczęśliwa!

Skip to content