Podwyższenie Krzyża Świętego

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego nasze myśli i modlitwy biegną do Służebnicy Bożej Matki Marii od Krzyża Morawskiej, która tego dnia obchodziła swoje imieniny zakonne. Wspominając ją pragniemy podzielić się pięknym tekstem jej autorstwa – „Modlitwą pod krzyżem.” Niech ta modlitwa zbliży nas do tajemnicy Krzyża!

Tekst powstał w klasztorze Franciszkanek Najświętszego Sakramentu w Troyes we Francji 27 listopada 1869 roku. Niedawno, w roku 2019 p. Michał Niemiec z Krakowa napisał do niego melodię. Pieśń ta znalazła się na wydanym przez niego w 2020 roku albumie autorskim „Przez Serce do Serca”.

Warto posłuchać:

 Modlitwa pod Krzyżem – pieśń

 

Gdy w życia drodze cierni tak wiele,

gdy krzyż za krzyżem w serce uderza,

ach, w Tobie tylko pokój, wesele,

Jezu, Twa miłość wszystko uśmierza.

Gdy oczy moje łzy rzewnie ronią,

gdy się westchnienie z piersi wydziera,

Ty mnie przytulasz Twą Boską dłonią,

Twoje się Serce dla mnie otwiera.

Twoja to Wola, abym cierpiała,

by droga moja krzyżową była,

bym ciągle ziemskie szczęście żegnała,

abym z kielicha goryczy piła.

I cóż, o Jezu, ja powiem Tobie?

za wszystko, Panie, dzięki Ci złożę!

Choć oczy we łzach, serce w żałobie,

cześć Woli Twojej oddam w pokorze.

Moje to szczęście wśród nocnej ciszy

tulić do Krzyża duszę zbolałą

i wierzyć temu, że Bóg mnie słyszy,

że On pokrzepia siłę omdlałą.

Moje to szczęście, gdy u stóp Krzyża

w świat nieśmiertelny duszę przenoszę,

gdy mnie modlitwa i miłość zbliża tam,

gdzie są wieczne Niebios rozkosze.

Istot mi drogich tam już tak wiele,

a ja na ziemi jeszcze tu płaczę.

Jeszcze mi droga cierniem się ściele,

kiedyż, ach! Kiedyż Niebo zobaczę?

Jezu mój drogi, serce tęskniące

orzeźwiaj Twojej miłości rosą.

Ramiona Krzyża w Niebo idące

niech moją duszę ku Tobie wzniosą!

O! Ty Najświętsza Matko Boleści,

niech serce moje z Twoim spojone,

Twoja Matczyna miłość upieści,

niech z Tobą zawsze będzie złączone.

Skip to content