Przywilej ubóstwa w redakcji Grzegorza IX

Grzegorz IX, papież

Bulla „Sicut manifestum est” z 17 września 1228r.

tlum. Cecylian T. Niezgoda OFMConv

 

1 Grzegorz biskup, sługa sług Bożych, umiłowanym w Chrystusie córkom, Klarze i innym służebnicom Chrystusa, zamieszkałym przy kościele świętego Damiana w Asyżu, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo.

2 Jest wszystkim wiadome, że pragnąc poświęcić się samemu tylko Bogu, wyrzekłyście się pożądania rzeczy doczesnych,

3 dlatego sprzedawszy wszystko i rozdawszy ubogim (por. Łk 18,22), postanowiłyście nic nie posiadać na własność, idąc we wszystkim śladami Tego (por. 1P 2,21), który dla nas stał się ubogim, a który jest Drogą, Prawdą i Życiem (por. 2Kor 8,9; J 14,6).

4 Nie odstrasza was od tego postanowienia niedostatek ziemskich rzeczy,

5 gdyż ręka Boskiego Oblubieńca (por. Pnp 2,6) jest pod głową waszą, aby wspomagać słabość ciała waszego, które poddałyście pod władzę ducha, powodowane prawem miłości.

6 Zresztą Ten, który żywi ptaki niebieskie i odziewa lilie polne (por. Mt 6,26.28), nie odmówi wam pożywienia i odzieży, aż wam Siebie samego daruje w wieczności (por. Łk 12,37), gdy Jego prawica obejmie was (por. Pnp 2,6) w pełni błogosławionego widzenia.

7 A więc tak jak prosiłyście, umacniamy naszą łaską apostolską wasze postanowienie zachowywania najwyższego ubóstwa i niniejszym pismem pozwalamy, abyście nigdy nie były zmuszone przez kogokolwiek do przyjmowania na własność posiadłości.

8 Nikomu z ludzi nie wolno tego Naszego pozwolenia łamać, albo mu się zuchwale sprzeciwić.

9 Kto by zaś śmiał to uczynić, niech wie, że ściągnie na siebie niełaskę wszechmogącego Boga i świętych Piotra i Pawła, apostołów Jego.

Dan w Perugii, 17 września, pontyfikatu Naszego roku drugiego.

Skip to content