Przywilej ubóstwa w redakcji Innocentego III

Innocenty III, papież, 1216 r.

tłum. Maksymilian Damian OFM

 

1 Innocenty, biskup, sługa sług Bożych, umiłowanym w Chrystusie córkom Klary i innym służebnicom Chrystusa, obecnie i w przyszłości prowadzącym życie zakonne przy kościele Świętego Damiana w Asyżu.

2 Jest wszystkim wiadome, że pragnąc poświęcić się samemu tylko Bogu, wyrzekłyście się pożądania rzeczy doczesnych,

3 dlatego sprzedawszy wszystko i rozdawszy ubogim, postanowiłyście nic nie posiadać na własność, idąc we wszystkim śladami Tego, który dla nas stał się ubogim, a który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

4 Nie odstrasza was od tego postanowienia niedostatek ziemskich rzeczy,

5 gdyż ręka Boskiego Oblubieńca jest pod głową waszą, aby wspomagać słabość ciała waszego, które poddałyście pod władzę ducha, powodowane prawem miłości.

6 Zresztą Ten, który żywi ptaki niebieskie i odziewa lilie polne, nie odmówi wam pożywienia i odzieży, aż wam Siebie samego daruje w wieczności, gdy Jego prawica obejmie was w pełni błogosławionego widzenia.

7 A więc tak jak prosiłyście, umacniamy naszą łaską apostolską wasze postanowienie zachowywania najwyższego ubóstwa i niniejszym pismem pozwalamy, abyście nigdy nie były zmuszone przez kogokolwiek do przyjmowania na własność posiadłości.

8 A jeśli jakaś kobieta nie chciałaby albo nie mogła zachować tego postanowienia, niech z wami nie mieszka, lecz niech przeprowadzi się na inne miejsce.

9 Orzekamy więc, by w ogóle nikt z ludzi nie śmiał zakłócić spokoju waszego i waszego kościoła, ani zadręczać was jakimiś udrękami.

10 Jeśli więc w przyszłości jakaś osoba kościelna albo świecka, znając treść tego naszego potwierdzenia i postanowienia, będzie usiłowała zuchwale postąpić przeciwko niemu, a mimo ostrzeżenia po raz drugi i trzeci nie dostatecznie zmieniła swoje stanowisko, niech będzie pozbawiona godności swej władzy i zaszczytu, i niech wie, że jest winna sądu Bożego za popełnioną niegodziwość. Nie powinna mieć udziału w Najświętszym Ciele i Krwi Boga i Pana naszego Odkupiciela Jezusa Chrystusa, a w chwili śmierci powinna podlegać surowej karze.

11 Zatem wam wszystkim zachowującym miłość w Chrystusie i temu miejscu, niech będzie pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, o ile tu przyjmiecie owoc dobrego działania, a przed surowym sędzią znajdziecie nagrodę wiecznego pokoju. Amen.

 

Skip to content