Wsłuchane w Słowo

Od 7 do 14 listopada trwamy w rekolekcyjnym skupieniu, wsłuchując się z uwagą i miłością w Słowo głoszone nam przez o. Alana Brzyskiego OFM z Wrocławia. Wraz z ojcem pochylamy się nad tym, co mówi Bóg do siedmiu Kościołów z Apokalipsy, starając się odnieść te wezwania do naszego wspólnotowego i indywidualnego życia. Niech Pan działa z mocą!

Skip to content