Zakończenie jubileuszu

24 stycznia celebrowałyśmy w naszym sanktuarium zakończenie Jubileuszu 100-lecia śmierci Służebnicy Bożej Matki Marii Łempickiej. Uroczystą mszę św. odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił Wikariusz Generalny naszej diecezji ks. dr Marek Studenski. Dziękujemy Bogu za ten czas i wszelkie łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Fundatorki.

 

Skip to content