Zaślubiona Panu

23 lutego nasza s. M. Paula od Jezusa Eucharystycznego oddała swe życie Jezusowi – Hostii już na wieki poprzez akt ślubów uroczystych. Ceremonii przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. Zbigniew Jurasz. Oblubienicę Eucharystycznego Baranka otaczamy naszą modlitwą!

fot. Robert Karp

Skip to content