Klasztor sióstr Franciszkanek w Kętach

Zofia Kołodziejczyk

W Kętach stoi klasztorny kościółek,

nieduży, murowany,

wewnątrz w drewnie rzeźbiony, przez kęczanina,

Mistrza Jarząbka wykonany.

To klasztor stary i znany.

Mieszkają tam siostry pracowite

noszą brązowe habity skromnie uszyte.

Bogu poświęciły życie –

adorują Go wieczyście.

Słuchając tej modlitwy w skupieniu ducha

nawet u grzeszników następuje skrucha.

Ta Adoracja głośno i rytmicznie wygłaszana

jest w głębi duszy szczególnie przyjmowana.

Oby zawsze tak bylo, aż do końca Świata

wtedy Pan Bóg życzliwie spojrzy na nas z góry,

oceni uczynki ludzi i Klarysek zasługi.

Skip to content